زندگی در عصر دیجیتال (صفحه 3)

کتاب های دسته بندی شده در گروه زندگی در عصر دیجیتال

گروه: مرتب سازی بر اساس:

آنچه همه باید از فن آوری بدانند

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

کامپیوتر و نسل بندی آنها

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

فن آوری اطلاعات

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

زندگی در عصر دیجیتال

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

دسته بندی ها