زندگی در عصر دیجیتال (صفحه 2)

کتاب های دسته بندی شده در گروه زندگی در عصر دیجیتال

گروه: مرتب سازی بر اساس:

شبکه و انواع آن

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

کاربرد IT در کسب و کارها و فرصتها

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

چشم انداز IT و لزوم مطابقت با آن

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

نرم افزار و سیستم عامل

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

سخت افزارهای تخصصی

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

سخت افزارهای جانبی

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

سخت افزارهای اصلی

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

حافظه ها

در این کتاب صوتی ما از آنچه که باید هرکسی از فناوری‏‌های جدید بداند برایتان ...

دسته بندی ها