به مشتریانتان امید دهید

1 دی 1397 - 11:19
به مشتریانتان امید دهید

بخش 1

متوسط

 هشت هدف اصلی برای داشتن  کسب و کار موفق که از نظر رابین شارما هر شخصی که به دنبال موفقیت و گسترش کسب و کارش است باید آنها را بیاموزد. این هشت قانون عبارتند از:


1-    به حقیقت رساندن رویاهای مشتری
2-    نا امیدی را از مشتریانتان دور کنید
3-    شاد کردن مشتریان
4-    افزایش ارزش
5-    سلطه کامل مهارتی و یادگیری کامل شغلتان
6-    ساختن یک تیم حرفه‌ای
7-    ساخت یک زندگی زیبا برای خود و کسانی که دوستشان دارید
8-    خدمت به بشر و تعقیب کردن جاودانگیهیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها