انتخاب الگوی صحیح

2 دی 1397 - 11:41
انتخاب الگوی صحیح

بخش 1

متوسط

دیپاک چوپرا  فیلسوف و پزشک هندی تبار  بخاطر ترویج طب روحانی شهرت دارد. او معتقد است جسم و روح آدمی، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. کتاب‌های او به ۳۰ زبان مختلف دنیا ترجمه شده و تا کنون بیش از ۱۰ میلیون نسخه از کتاب‌های او به فروش رفته است. 
چیزهایی که می‌بینیم، درک می‌کنیم، می‌شنویم و فکر می‌کنیم و تصور می‌کنیم و متوجه می‌شویم، چیزهایی که به ما انگیزه می‌دهند، همگی از باورهای ما نشات می‌گیرند .
این باورها دنیای ما را می‌سازند. ما دنیای اطراف‌مان را براساس باورهایمان می‌سازیم؛ و دنیا هم نسبت به باورهای ما واکنش نشان می‌دهد و باورهای ما را تقویت می‌کند.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها