اینگونه خیزش!

23 مهر 1397 - 12:14
اینگونه خیزش!

بخش 1

متوسط

این کتاب تحلیل واقعه ی عاشورا یا شعر و عاطفه و اشک و احساس نیست،حتی حماسه و جاری ساختن خون و حرکت در رگان فرد و جامعه نیست،این متن سعی دارد درس واره ای باشد بر پایه ی ایماژها وصحنه های کربلا،کوششی برای رهگشایی به دنیاهای درونی تر و آن حالات و روحیات،تا آنجا.....باز ایستیم و خودرا،همانجا بازیابیم.

«عمر سعد» را در هزار توی حرکاتمان ارزیابی کنیم...

خفت اش را بچسبیم و مجال بروز و ظهوری به وی ندهیم.

«عبید الله حر جعفی» را در اعماق هزارلای جانمان بیابیم،

و کتف اش را ببندیم و راه گریزش را سد کنیم.

«حر» درونمان را آزاد کنیم و «زهیر» را در اعماق وجودمان مجال شکوفایی دهیم.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها