بند دوم ماده شش

26 آذر 1397 - 10:15
 بند دوم ماده شش

بخش 1

متوسط

 

در زمینه قرارداد اجاره اماکن تجاری و انتقال حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت حرف و حدیث بسیار است. به خاطر شرایط خاص برخی محل های تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می شوند اختلافات زیادی میان انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ایجاد نموده است. از مسائل مه سرقفلی موضوع تغییر شغل و انتقال به غیر و تجویز انتقال حق سرقفلی و عدم پرداخت اجاره بها و هم چنین تخلیه به واسطه تخریب و نوسازی می باشد.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها