تنبیه کودک

2 دی 1397 - 5:00
تنبیه کودک

بخش 1

متوسط

ادل فبر و الین مازلیش تکنیک های جدید و شیرینی برای مشکلات روزمره ای که والدین با آن مواجه می‌شوند، دارند. آن ها بهترین تفکرات روانشناسی را با دانش عملی ترکیب می‌کنند تا به شما کمک کنند این ایده‌ها را امروز در خانه ی خود عملی کنید.
مهم نیست که چقدر سخت تلاش می کنیم تا احساسات کودکانمان را درک کنیم و حس همکاریشان را تقویت کنیم، زمانی فرا خواهد رسید که اتفاقی می افتد و ما تمام کارها را درست انجام داده ایم و حرفهای درستی زدیم اما چیزی پیش نمی رود. دیر یا زود همه والدین با این سوال مواجه می شوند که تنبیه کنند یا نه؟ هر وقت این سوال در گروهی مطرح می شود من معمولا از آنها می پرسم: چرا؟ چرا تنبیه می‌کنیم؟ در اینجا چن جواب آمده است که والدین گفته اند.
"اگر آنها را تنبیه نکنیم هر غلطی دلشان بخواهد، می‌کنند."
"اگر فرزندم را تنبیه نکنم، از کجا می فهمد که چه کاری نادرست است و دوباره آن را تکرار نکند؟"
"من فرزندم را تنبیه می کنم چون این تنها چیزی است که او می فهمد."هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها