دوستان آوازه خوان

24 دی 1397 - 11:39
دوستان آوازه خوان

بخش 1

متوسط

روزی روزگاری  تو  دهکده ای کوچیک، آسیابانی بود که الاغی داشت. الاغ سالهای زیادی رو برای آسیابان کار کرده بود و همیشه بارهای سنگینی رو به اینور و اونور می برد. ولی حالا  دیگه پیر شده و قدرتی نداشتیه روز که دیگه آسیابان از این وضع خسته شده بود الاغ رو از خونش بیرون کرد الاغ از دهکده بیون رفت و توی راه با یه روباه آشنا میشه و این دوستی شروع ماجراجویی اونها بودهیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها