تغییر کنید

9 دی 1397 - 12:28
تغییر کنید

بخش 1

متوسط

بخش 2

متوسط

بخش 3

متوسط

ذهن خود را تغییر دهید و خودتان را با قدرتی تنظیم کنید که در وجودتان قرار دارد تا برای رسیدن به اهدافی که خداوند برای شما در نظر گرفته است مصمم شوید.

با تازه کردن تفکرتان تغییر پیدا کنید، نجات ما در این دنیا از ذهن‌مان آغاز می‌شود. از این دنیا پیروی نکنید، بلکه با تازه کردن ذهن‌تان تغییر پیدا کنید. چیز‌های جدید را نمی‌توان در پوسته‌ای قدیمی قرار داد.

نگذارید عادت‌ها شما را شکل دهند، بلکه با نو کردن طرز تفکر خود تغییر پیدا کنید.  تسلیم خداوند باشید و تحت کلام خداوند باقی بمانید تا این کلام بتواند نوع تفکرتان را تغییر دهد.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها