بیشتر از زندگی خود زنده باشید

8 دی 1397 - 4:52
بیشتر از زندگی خود زنده باشید

بخش 1

متوسط

بخش 2

متوسط

گسترش تأثیر شما بر زندگی‌تان چند سال زندگی خواهید کرد؟ وقتی این دنیا را ترک کنید، چه بر جای خواهید گذاشت که بیش از شما زنده بماند؟ آیا به آنجا رسیده‌‌‌‌اید که از خود بپرسید "قرار است در زندگی‌‌‌‌ام چه اتفاق مهمی رخ دهد؟" آیا به اندازه‌‌‌‌ای موفق شده‌‌‌‌اید که از خود بپرسید گام بعدی چیست؟ آیا به دنبال کاری هستید که بتواند بیشترین انرژی و استعداد شما را به کار گیرد تا احساس کنید که می‌‌‌‌توانید میراثی ماندگار بر جای بگذارید؟ به‌‌‌‌طور ساده می‌‌‌‌توان گفت؛ با همین شخصیتی که داریم تا اندازه‌‌‌‌ای بر سایرین تأثیر خواهیم گذاشت. هنگامی که زندگی خود را صرف ایجاد تغییر در زندگی سایرین می‌‌‌‌کنید، در واقع به آن‌‌‌‌ها اجازه می‌‌‌‌دهید که زندگی خود را به آنجا برسانند که بدون کمک شما امکان آن وجود نداشت. تأثیری که بر آنها می-گذارید، حتی می‌‌‌‌تواند زندگی آن‌‌‌‌ها را تغییر دهد. به بیان دیگر، زندگی شما الگو می‌‌‌‌شود، الگویی بس پر اهمیت. شکلی که به آن الگو می‌‌‌‌دهید، سبب بیش‌‌‌‌زیستن از زندگی خود می‌‌‌‌گردد. در این زمینه‌‌‌‌ها می‌‌‌‌توانید بر دیگران تأثیرگذار باشید: ۱. دانش و فلسفه ۲. خلق آثار هنری ۳. راهبری سازمان ۴. فعالیت اجتماعی و سیاسی بیش‌‌‌‌زیستن از زندگی خود به این معناست که باید چیزی پس از خود به جای بگذارید که تأثیر اجتماعی دیرپایی داشته باشد. به این معنا که کاری انجام دهیم، اثری خلق کنیم، یا اندیشه‌‌‌‌ای را با دیگران سهیم شویم که آنان را انگیزه دهد، توانا سازد، آزاد نماید و الهام بخش آنان شود تا زندگی خود را به سطحی بالاتر ارتقاء دهند. این کار را می‌‌‌‌توان در مقیاسی کوچک یا بزرگ انجام داد. می‌‌‌‌تواند بر زندگی چند نفر یا بر زندگی میلیون-ها نفر تأثیر بگذارد. می‌‌‌‌تواند خانواده‌‌‌‌ای، اجتماعی، شرکتی، کشوری، و یا تمام دنیا را تحت تأثیر خود قرار دهد. می‌‌‌‌توانید این کار را از طریق به نقد گذاردن دانشِ ژرف و فلسفه، خلق آثار هنری، ایجاد سازمان‌‌‌‌هایی با ارزش‌‌‌‌های ماندگار، و یا از طریق فعالیت‌‌‌‌های اجتماعی و سیاسی و به پیروزی رساندن نهضت‌‌‌‌های ارزشمند، انجام دهید.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها