مدیریت تیم‌های مجازی

5 دی 1397 - 3:33
مدیریت تیم‌های مجازی

بخش 1

متوسط

بخش 2

متوسط

بخش 3

متوسط

بخش 4

متوسط

بخش 5

متوسط

بخش 6

متوسط

بخش 7

متوسط

بخش 8

متوسط

بخش 9

متوسط

بخش 10

متوسط

بخش 11

متوسط

بخش 12

متوسط

بخش 13

متوسط

بخش 14

متوسط

بخش 15

متوسط

بخش 16

متوسط

بخش 17

متوسط

بخش 18

متوسط

بخش 19

متوسط

بخش 20

متوسط

بخش 21

متوسط

بخش 22

متوسط

بخش 23

متوسط

بخش 24

متوسط

بخش 25

متوسط

بخش 26

متوسط

بخش 27

متوسط

بخش 28

متوسط

بخش 29

متوسط

بخش 30

متوسط

بخش 31

متوسط

بخش 32

متوسط

بخش 33

متوسط

مدیریت تیم‌های مجازی به ظرافت‌ها و تفاوت‌های مدیریت کارکنانی که در دفتر شما کار نمی‌کنند می‌پردازد. ما به چالش‌هایی که این موقعیت به شما به عنوان یک مدیر فشار وارد می‌کند و اینکه چطور می‌توانید سبک شخصی خودتان را طوری تنظیم کنید که با اعضای تیم مجازی خود موفق‌تر باشید می‌پردازیم.

اول با توضیح نیازهای اصلی تیم‌های مجازی و اعضای تیم شروع می‌کنیم. بعد با تکنیک‌های مدیریت افرادی که نمی‌توانید ببینید ادامه خواهیم داد، از جمله ارزیابی عادت‌های کاری، مشخص کردن راه‌های رسیدن به موفقیت به عنوان یک تیم مجازی، پاداش و به رسمیت شناختن را بررسی می‌کنیم.

در آخر رویکردهای سنجش عملکرد اعضای تیم‌های مجازی، جلوگیری از پنج دلیل اصلی شکست در تیم‌های مجازی و اطمینان از اینکه همیشه از اوضاع تیم خود مطلع باشید را بررسی می‌کنیم. در این کتاب با رویکردها و ابزارها برای مدیریت تیم‌های مجازی آشنا می‌شویم.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها